Contact : telefon: 913 19 755 mail: kim.aksnes@gmail.com

Hjertestarterkurs (DHLR) 6timer

oversiktsbilde-DHLRdhlr web

Tidligere var hjertestartere kun forbeholdt helsepersonell, i dag er mange hjertestartere betjent av personell helt uten helsefaglig bakgrunn. Mange liv er blitt reddet av lekfolk med hjertestartere.

Ca 2.500 mennesker får plutselig og uventet hjertestans utenfor sykehus i Norge hvert år, mange av disse kunne vært reddet med rask og adekvat behandling.

Dette kurset gir en innføring i livreddende førstehjelp med fokus på hjerte-lungeredning og bruk av hjertestarter. Førstehjelp er den første hjelpen alle bør kunne gi ved akutt sykdom eller ulykke med personskader.

Hjertestarterkurset er et aktivt kurs som tar sikte på å gi deltakerne praktisk kunnskap.

Varighet: 6 timer
Maks antall deltakere: 10 pr. instruktør

Kurset tar for seg følgende tema i teori og praksis:

  • Varsle 1-1-3
  • Undersøkelse av livløs person
  • Puster/puster ikke
  • Hjerte-lungeredning med brystkompresjoner og innblåsinger, 30:2:30
  • Fysiologi ved hjerteinfarkt og hjertestans
  • Bruk av hjertestarter
  • Praktiske øvelser

Dere velger selv dato og klokkeslett for kurset. Alle deltakere får kurshefter og kursbevis. Instruktøren(e) kommer til deres lokaler, og har med seg treningsdukker, treningsstartere og øvrig treningsmateriell.

Alle våre instruktører er godkjent av Norsk Førstehjelpsråd og/eller Norsk Resuscitasjonsråd.

Kr. 8.000,-

Ønsker dere mer informasjon eller bestille kurs, kontakt oss på mobil 913 19 755.

Vi kan også kontaktes via kontaktskjemaet.