Contact : telefon: 913 19 755 mail: kim.aksnes@gmail.com

Kurs for elektrikere, 4 timer

Dette førstehjelpskurset er tilpasset elektrikere, og gir den nødvendige kompetansen for å bruke hjerte-lungeredning og behandle elektriske skader. Førstehjelp er den første hjelpen alle bør kunne gi ved akutt sykdom eller ulykke med personskader.
Varighet: 4 timer
Maks antall deltakere: 15 pr. instruktør
Kurset tar for seg følgende tema i teori og praksis:
Varsle 1-1-3
Undersøkelse av livløs person
Puster/puster ikke
Hjerte-lungeredning med brystkompresjoner og innblåsinger, 30:2:30
Øvelser på sideleie
Elektriske skader
Brannskader

Etter endt kurs får alle deltakere kursbevis som en dokumentasjon på at de har lært hjerte-lungeredning.
Dere velger selv dato og klokkeslett for kurset. Instruktøren(e) kommer til deres lokaler, og har med seg treningsdukker og øvrig treningsmateriell.
Våre instruktører er godkjent av Norsk Førstehjelpsråd.

Kr. 5000,-